Dit evenement is afgelopen

GEANNULEERD : C-TAKT  #3 : Compositie in het Wilde Weg

GEANNULEERD : C-TAKT #3 : Compositie in het Wilde Weg

Wouter Krokaert

Deze voorstelling is geannuleerd wegens een blessure.

 

Binnen een reeks kleine composities worden lichamen tot elkaar in relatie geplaatst, en verplaatst.

Op een heel nauwkeurige manier, maar zonder aan een wetmatigheid te beantwoorden. Hun bewegingen zijn eenvoudig en daardoor vaak herkenbaar. Ze spelen met gewicht en evenwicht, ze plaatsen tegengewicht en geven vorm aan de ruimte die zich tussen hen bevindt.

Door het in opeenvolging plaatsen van die composities ontstaan er verbanden. Elementen worden niet langer geplaatst op een blanco blad maar in de weerklank van wat vooraf kwam. Betekenis verschuift en komt te liggen in de ruimte die hen verbindt. Geleidelijk aan kom zo een kijk bloot te liggen, een kijk die Wouter als tekenaar heeft aangescherpt. 

Over wat eerst als een lijntekening werd aangezet, komt gaandeweg kleur te liggen. Fragmenten worden verhuld om ze vervolgens in een nieuwe context te herontdekken.

Concept en beeldend werk: Wouter Krokaert

Performance: Katja Dreyer, Charlotte Vanden Eynde, Wouter Krokaert

Kostuumontwerp: An Breugelmans

Geluidsontwerp: Benjamin Dousselaere en Sylvie Bouteiller

Lichtontwerp : Tom Bruwier

Interventie bij beeldend werk: Koba de Meutter

Artistiek advies: Marc Vanrunxt

Productie: Workspacebrussels

Coproductie: de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Perpodium - Met de steun van de taxshelter van de Belgische Federale Overheid, C-TAKT, kunstencentrum BUDA, wp Zimmer, ICI–CCN Montpellier (onderzoek), met dank aan Marc Godts , Alix Eynaudi, ZSenne art lab en Netwerk Aalst.