Dit evenement is afgelopen

Frank Van Overwalle - Stereotiep denken van het sociale brein

Frank Van Overwalle - Stereotiep denken van het sociale brein

Of we willen of niet, hokjesdenken zit in ieders natuur. Frank Van Overwalle, professor sociale psychologie aan de VUB vertelt over hoe stereotiep denken eigen is aan ons sociale brein.

 

Discriminatie en stereotiep denken hebben niet zozeer een culturele, maar wel een biologische oorzaak.

Het zijn onze hersenen die mensen indelen in groepen en daar bepaalde kenmerken aan koppelen.

 

En dit heeft aldus Frank Van Overwalle wel degelijk een bedoeling. Maar uiteraard kan de pendel negatief doorslaan en dit is volgens hem niet eigen aan de westerse cultuur, maar is wel simpele biologie.

 

Breinonderzoek toont immers aan hoe anders hersenen reageren op het zien van mensen uit een andere groep.  We dienen te beseffen dat dit in onze natuur zit zodat het ons kan aanzetten om ons gedrag te corrigeren.

 

Frank Van Overwalle is professor sociale psychologie aan de VUB-Brussel

 

Interview Frank Van Overwalle - De Morgen