Dit evenement is afgelopen

Mokhallad Rasem - Zielzoekers

Mokhallad Rasem - Zielzoekers

co-productie Theater Malpertuis en Toneelhuis

Mokhallad Rasem brengt een theatraal verslag van zijn verblijf in 2017 in het asielcentrum van Menen, waar hij verhalen sprokkelde van de inwoners. Op die manier geeft hij de dagelijkse verhalen over vluchtelingen – politieke beslissingen – menselijkheid.

 

Mokhallad Rasem realiseert per jaar een drietal projecten die gestalte geven aan zijn aandacht voor de ervaring van migratie en de effecten ervan op mensen, voor de verhalen van nieuwkomers en voor een andere kijk op ons repertoire. Een daarvan is Zielzoekers, een coproductie met Malpertuis, Tielt.


Zielzoekers wordt een installatie- en performanceproject waarin Rasem het soms ‘verstarde’ denken in een asielcentrum wil open- breken. Het leven in een asielcentrum heeft alles van een wachtkamer: een vorig leven is afgebroken, een volgend leven kan nog niet echt opgestart worden. In dit tussengebied slingeren mensen heen en weer tussen heimwee naar het verleden, het ‘verlorene’, en een verlangen naar een nieuwe, onzichtbare toekomst die nog ‘veroverd’ moet worden. Maar al te vaak is de aandacht verengd tot en gefixeerd op het verkrijgen van papieren.

Mokhallad Rasem is vertrouwd – vanuit eigen ervaring – met dit gefixeerde denken. Zijn verlangen om dat open te breken is groot, vanuit de overtuiging dat dit een noodzakelijke etappe is wil men een nieuw leven kunnen opbouwen. Hij verbleef begin 2017 twee maanden in het asielcentrum van Menen verblijven, er praten met de bewoners en deze ontmoetingen verfilmen.

Het resultaat wordt een installatie / performance waarin dit gefilmd document centraal staat.

 

Concept & regie: Mokhallas Rasem I Productie: Toneelhuis I Coproductie: Malpertuis

Meer info : klik hier