Dit evenement is afgelopen

VLUCHTEN

VLUCHTEN

Geen beeldspraak of dure woorden. Rond de pot draaien noch wikken en wegen. Maar recht voor de raap: in pure mensentaal!

 

Zo staan Naïma, Salvatore en Jamal eender welk publiek graag te woord. 

Als angst én liefde voor nostalgie (de 'goeie oude tijd') je al dan niet dichter bij je ware identiteit brengen, zijn onrust en onveiligheid zeer wisselvallige begrippen. Hoe een samenleving, met al haar instellingen en voorzieningen, in snel tempo verandert en de kloof met jou bevestigt of vergroot. Wanneer je gekrast en geblutst door het leven gaat, kleurt dit je kijk op je toekomst... 

Vluchten is een samenspel van drie personages die door een reeks van toevalligheden - hun levensloop - enorm geconfronteerd worden met verdrongen gedachten en gevoelens. Vluchten is niet eigen aan iets of iemand; maar ontstaat eerder uit een natuurlijke wrijving of botsing onder mensen. Vluchten is in zijn diepste kern vooral een streven naar jezelf.

Voor meer info:   http://pl-ements.be/