Dit evenement is afgelopen

Toneelhuis / Benjamin Verdonck

Toneelhuis / Benjamin Verdonck

Het houten ezeltje

op de werktafel van bertolt brecht
stond in grote letters geschreven
waarheid is concreet
op de hoek van zijn tafel
stond een houten ezeltje
met een bord om zijn nek
waarop stonden
zelfs ik moet het kunnen verstaan
bestaat er zoiets als waarheid
iets dat ik niet in twijfel trek
waarvoor ik wil strijden
waarvoor ik kunst wil maken

 

Onder de titel "even I must understand it" spint Benjamin Verdonck sinds begin 2015 een web van projecten die nu eens de vorm van een voorstelling aannemen, dan weer een tentoonstelling of een installatie in de openbare ruimte. 

De ene vorm lokt de volgende uit. In "Het houten ezeltje" wordt het nieuwe boek even I must understand it, dat verschillende lijnen van dit project samenbrengt, door Benjamin Verdonck gebruikt als speelse gids voor een tocht doorheen de uiterst diverse onderdelen van dit project. Wat begint als een lezing ontspoort op prettige wijze tot een voorstelling die het publiek inwijdt in een of meerdere van zijn tafeltonelen zoals Gille leert lezen.

Het houten ezeltje creëert een rechtstreeks lijntje van het atelier van Benjamin Verdonck naar de scène en geeft een speelse en heldere inkijk in de wijze waarop denken en maken op elkaar ingrijpen.

Credits
Concept en uitvoering: Benjamin Verdonck en leerlingen van 't Speelscholeke Deurne
Productie: Toneelhuis

www.toneelhuis.be