Dit evenement is afgelopen

Stefaan Van Brabandt - Filosofische grote denkers deel 2

Stefaan Van Brabandt - Filosofische grote denkers deel 2

Data: 30/1 & 13,20/2/2018

Tijdens deze cursus verheldert Stefaan Van Brabandt op een persoonlijke, inspirerende en onderhoudende manier hoe de denkbeelden van grote historische (en hedendaagse) denkers nog steeds van belang en betekenis kunnen zijn en hoe ze ons leven kunnen veranderen.

 

Vorig seizoen sprak hij voor een heel enthousiast publiek over Socrates, Schopenhauer en Martha Nussbaum. Dit seizoen laat hij u kennismaken met Marx, Aristoteles en Nietszche.

Geen filosoof heeft een grotere stempel op de wereldgeschiedenis gedrukt dan de 19e eeuwse filosoof Karl Marx, de belangrijkste theoreticus van het socialisme en communisme. Geen filosoof heeft ooit zoveel verdeeldheid gezaaid: afhankelijk van hoe zijn woorden werden geïnterpreteerd, is hij vervloekt en aanbeden, uitgespuwd en op handen gedragen. Hij werd beschouwd als een afgod en een bevrijder, maar zijn goede intenties hebben ook de weg naar de hel geplaveid: miljoenen mensen werden gedood in naam van de “marxistische bevrijding”.

In de cursus wordt het bewogen leven van Marx geschetst en de krachtlijnen van zijn denken uiteengezet. Marx' kritische analyse van mens en samenleving, van de machten en structuren die de mens ketenen, is in onze tijd van besparingen, winst- en groei-denken meer dan ooit relevant en actueel. Marx’ filosofie biedt inzichten in de socio-economische oorzaken van het onbehagen, de onzekerheid en de groeiende ongelijkheid en geeft aan hoe de samenleving moet veranderd worden om werkelijke menselijke vrijheid en waardigheid te realiseren.

Aristoteles
is de belangrijkste filosoof uit de Griekse Oudheid. Hij was de eerste die de natuur op wetenschappelijke wijze onderzocht en wordt daarom ook wel eens de eerste bioloog uit de geschiedenis genoemd. Hij leverde ook een zeer belangrijke bijdrage aan de wiskunde, logica, kunst, ethiek en politiek.

In deze lezing worden de krachtlijnen uit het denken van Aristoteles behandeld alsook  zijn invloed in de Griekse Oudheid tot op vandaag. Wat waren zijn ethische en politieke ideeën, wat  is volgens Aristoteles een goed en geslaagd leven, en hoe kunnen we dat realiseren? Hij levert ons inzichten op die tot op vandaag van invloed en belang zijn voor een gelukkig en vervullend (samen)leven.

De negentiende-eeuwse Duitse denker Friedrich Nietzsche is één van de invloedrijkste filosofen van de moderne tijd en staat bekend om zijn kritiek op de christelijke moraal, zijn onvrede met de westerse cultuur en zijn zoektocht naar een remedie tegen het nihilisme. Als ‘filosoof met de hamer’ vernietigde hij de bestaande opvattingen over kennis, moraal en religie.

In de cursus wordt het tragische leven van Nietzsche geschetst en de krachtlijnen van zijn denken uiteengezet. Wat bedoelde hij met ‘de dood van God?’ ,’Hoe moeten we zijn Wil-tot-Macht begrijpen?’, ‘Waar staat de Übermensch voor?’, …
In zijn filosofie analyseert Nietzsche onze -volgens hem- decadente en nihilistische cultuur en spoort ons aan om kritisch en zelfstandig te denken en een authentiek leven te leiden waarin we zelf de zin en de waarde(n) van ons bestaan scheppen.Filosoof en theatermaker Stefaan Van Brabandt is bekend van de 8-delige filosofische CANVAS-documentaire-reeks ‘Het Voordeel van de Twijfel’ en zijn gelijknamige boek. Hij schreef en regisseerde de filosofen-monoloog  ‘Socrates’ - gespeeld door Bruno Vanden Broecke-  en ‘Marx’ - gespeeld door Johan Heldenbergh – een beklijvende voorstelling die u op 9 februari 2018 in C-mine cultuurcentrum kan bijwonen.

www.kleinverzet.org/kv/stefaanvanbrabandt

www.stefaanvanbrabandt.com