ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Betalingen van gereserveerde tickets dienen te gebeuren binnen de 7 dagen zoniet worden de plaatsen automatisch terug vrijgegeven. Na betaling worden de toegangskaarten toegestuurd via e-mail. Tickets die minder dan 7 dagen voor de voorstelling worden gereserveerd via het bezoekersonthaal worden niet meer toegestuurd, maar zullen klaargelegd worden aan de kassa. U dient een betalingsbewijs voor te leggen. Verkochte kaarten worden niet teruggenomen. Laatkomers krijgen geen toegang meer tot de schouwburg. Tickets van laatkomers worden niet terugbetaald. C-mine cultuurcentrum Genk behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus of uitstap te annuleren.

Cultuuruitstappen

Betalen: Hier gelden dezelfde betalingsvoorwaarden zoals hierboven vermeld.
Het Cultuurcentrum behoudt zich het recht voor uw reservatie te schrappen bij niet-tijdige betaling.

C-mine cultuurcentrum is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de uitstappen.