ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Betalingen van gereserveerde tickets dienen te gebeuren binnen de 14 dagen, zoniet worden de plaatsen terug vrijgegeven. Na
betaling worden de toegangskaarten toegestuurd. Tickets die minder dan 14 dagen voor de voorstelling worden gereserveerd worden niet meer toegestuurd, maar zullen klaargelegd worden aan de kassa. U dient een betalingsbewijs voor te leggen. Verkochte kaarten worden niet teruggenomen. Laatkomers krijgen geen toegang meer tot de schouwburg. Tickets van laatkomers worden niet terugbetaald. C-mine cultuurcentrum Genk behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus of uitstap te annuleren.

Cultuuruitstappen
Betalen: Hier gelden dezelfde betalingsvoorwaarden zoals hierboven vermeld.
Het Cultuurcentrum behoudt zich het recht voor uw reservatie te schrappen bij niet-tijdige betaling.

C-mine cultuurcentrum is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de uitstappen.